تقویم تاریخ
درگذشت ابراهیم سرخوش (1360-1290) نوازنده تار
عضـویت در خبـرنامه
نـام :
رایانامه :
نظـر سنجـی
شما مخاطب کدام بخش موسیقایی سایت هستیدآمـار بـازدید کننـدگان
بازدیدهای امروز : 85
بازدیدهای دیروز : 82
کل بـازدیـدها: 1757882
پژمان پارسایی

تأثیر آوای قرآن و موسیقی بدون كلام بر میزان اضطراب بیماران كاندید آندوسكوپی

چكیده

مقدمه:

 صدا درمانی، یكی از روش های درمانی طب مكمل بوده كه در بسیاری از بیماری ها استفاده قرار می­شود.   با توجه به اینكه سطح اضطراب در بیماران كاندید آندوسكوپی بالا می­ باشد، هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر آوای قرآن و موسیقی بدون كلام بر میزان اضطراب بیماران كاندید آندوسكوپی  می­ باشد.

مواد و روش­ ها:

 این مطالعه یك كارآزمایی بالینی بوده كه برروی 60 نفر از بیماران مراجعه كننده به یك مطب خصوصی بیماری های گوارش انجام گردیده است. بیماران به طور تصادفی به سه گروه آوای قرآن، موسیقی و شاهد تقسیم شدند. اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیك و پرسشنامه استاندارد اسپیل برگر، برای سنجش اضطراب جمع آوری گردید.

نتایج:

 نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه میانگین اضطراب در سه گروه، بعد از مداخله تفاوت معناداری دارند و مقایسه نمرات اضطراب قبل و بعد از مداخله نشان داد كه استماع قرآن (001/0=P) و موسیقی (03/0=P)  نسبت به عدم مداخله (09/0=P) بر سطح اضطراب بیماران تأثیر مثبت دارد. در گروه استماع آوای قرآن، میانگین اضطراب كمتری نسبت به سایر گروه ها گزارش شد.

نتیجه گیری:

 با توجه به اینكه آوای قرآن نسبت به موسیقی بدون كلام تأثیر بیشتری بر كاهش اضطراب بیماران داشته است، استفاده از آوای قرآن قبل از انجام كلیه اقدامات درمانی همراه با سطح اضطراب بالا توصیه  می­ گردد.

واژه های كلیدی:

 قرآن، موسیقی، اضطراب، آندوسكوپی.

مقدمه:

امروزه بیماری­ های مختلف خصوصاً بیماری های مرتبط با استرس، شیوع بالاتری نسبت به گذشته دارد. از بین این بیماری­ ها، می­ توان به بیماری­ های گوارشی اشاره نمود. متعاقباً روش­ های تشخیصی نیز به طور وسیعی روبه پیشرفت است. برخی از این روش های تشخیصی ازجمله آندوسكوپی، جزء روش­ های تهاجمی می­ باشد و میزان استرس و اضطراب بالایی را به بیماران وارد می­ نماید كاربرد این روش برای تشخیص ناهنجاری­ های دستگاه گوارش حائز اهمیت می­ باشد. آندوسكوپی، مشاهده مستقیم