سازشناسی
تقویم تاریخ
عضـویت در خبـرنامه
نـام :
رایانامه :
نظـر سنجـی
شما مخاطب کدام بخش موسیقایی سایت هستیدآمـار بـازدید کننـدگان
بازدیدهای امروز : 64
بازدیدهای دیروز : 97
کل بـازدیـدها: 1800922
پژمان پارسایی

مدیریت امور عمومی

- ایجاد و نگهداری پرونده های قسمتی نیروی انسانی مرکز موسیقی و سرود.
- انجام کلیه امور مربوط به صدور احکام ماموریت داخل و خارج از کشور، نقل و انتقالات، مرخصی و ترفیعات کارکنان اداره کل در چارچوب مقررات اداری سازمان.
- انجام کلیه امور مربوط به دریافت، ارسال، ثبت و پیگیری مکاتبات مرکز موسیقی وسرود.
- انجام امور رفاهی کارکنان مرکز موسیقی و سرود از قبیل ارتباط با مرکز بهداشت و شرکت تعاونی مصرف،در چارچوب مقررات مالی سازمان و در قالب بودجه مصوب.
- انجام امور مربوط به بایگانی اسناد، مدارک، قراردادها.
- کلیه فعالیت این مدیریت درچارچوب وظایف مصوب امور عمومی ها و بر اساس ابلاغ معاونت اداری و مالی انجام می شود.
- هماهنگی کلیه فعالیتهای اداری ومالی مرکز.
- ارائه گزارش های عملکرد مالی به رئیس مرکز، مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی و امور مالی سازمان.
- هماهنگی با حمل و نقل عمومی سازمان جهت تعمیرات، نگهداری، سرویس، تامین سوخت، بیمه، تصادفات و ...خودروهای سازمان که در اختیار مرکز می باشد.
- پیگیری و اقدام در مورد تامین و تدارک مواد و تجهیزات مورد نیاز از داخل یا خارج سازمان.
- ثبت و نگهداری اسناد، مدارک و دفاتر مالی مرکز موسیقی و سرود.
- انجام اقدامات لازم در مورد صدور و رسیدگی به اسناد هزینه های مرکز موسیقی وسرود.