تقویم تاریخ
درگذشت بابک بیات (علی حسین بیات مطلق) (1385-1325) ...
عضـویت در خبـرنامه
نـام :
رایانامه :
نظـر سنجـی
شما مخاطب کدام بخش موسیقایی سایت هستیدآمـار بـازدید کننـدگان
بازدیدهای امروز : 106
بازدیدهای دیروز : 275
کل بـازدیـدها: 1844379
پژمان پارسایی

هنرستان های تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام شهرنام موسسه آموزشینام مدیرنشانیتلفن
اراکهنرهای تجسمی (شهيدآوينی) پسرانآقای جعفری ماسولهاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی33138051
اردبيلهنرهای تجسمی کوثر (دختران)خانم شفافی آخر حافظ - اول شهرک رضوان - پشت نيروی انتظامی - ساختمان خانه هنر77710224
اردکانهنرهای تجسمی دخترانخانم سالکخيابان طالقانی - جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی77220156
اردکانهنرهای تجسمی پسرانآقای فتاحیخيابان ملاعارف - روبروی دبيرستان شرف77222440
اروميههنرهای زيبای پسرانآقای بختياری خيابان ارشاد - واحد آموزشی اداره کل ارشاد اسلامی33469791
اصفهانهنرهای زيبای پسرانآقای جوهریميدان انقلاب - خيبان شهيد مطهری22337040
اصفهانهنرهای زيبای دختران خانم شریعتیخيابان ابوذر - کوی ارشاد - کوچه تاج اصفهانی22366095
اصفهانموسيقی پسرانآقای خسروی دانشخيابان حکيم نظامی - کوچه سنگ تراشها66240431
اهوازهنرهای تجسمی پسرانآقای موالی زادهکيان پارس - خيابان دوم شرقی (خانه هنر)33360250
بندرعباسهنرهای تجسمی پسرانآقای پريشخيابان امام خمينی - جنب سيد مظفر - فرهنگسرای شهيد آوينی33340803
بوشهرهنرهای تجسمی فاطميه دخترانخانم عادلیخيابان امام خمينی - کوچه انقال خون - روبروی آموزشگاه فارابی22523848
تبريزهنرهای تجسمی ميرک (پسران)آقای خدايی خيابان منصور - جنب کتابخانه رشديه33349141
تبريزهنرهای تجسمی کوثر (دختران)خانم حريرچيان کوی اطباء - کوچه دوم - مجتمع فرهنگی هنری کوثر33356509
تهرانهنرهای موسيقی دختران__خيابان حافظ - خيابان استاد شهريار - روبروی تالار وحدت66727356
تهرانهنرستان کمال الملکخانم نفيسیخيابان انقلاب - پيچ شميران - خيابان شهيد نور محمدی (تنکابن)77537458
تهران هنرهای موسيقی پسران__خيابان ولی عصر - چهارراه اما م خمينی - جنب تالار محراب66402170
تهران هنرهای تجسمی پسرانآقای متولیخيابان انقلاب پيچ شميران - خيابان شهيد نورمحمدی (تنکابن)77535548
تهران هنرهای تجسمی دخترانخانم سليمیخيابان انقلاب پيچ شميران - خيابان شهيد نورمحمدی (تنکابن)77533164
خرم آبادهنرهای زیبای پسران__میدان 22 بهمن (کيو) - مجتمع فرهنگی هنری ارشاد5502401
رشتهنرهای تجسمی دخترانخانم نجاتیامین الضرب - روبه روی انبار قند و شکر - هنرستان زينبيه88829099
زاهدانهنرهای تجسمی دخترانخانم ايرانمنشاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سيستان و بلوچستان22444351
زاهدانهنرهای تجسمی پسران آقای ابوطالبیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سيستان و بلوچستان__
ساریهنرهای تجسمی دخترانخانم پزشکیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران22266853
ساوه هنرهای تجسمی (سرداران شهيد) پسرانآقای محمودی فرخيابان شريعتی - جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی22221950
سمنانهنرهای تجسمی دختران__اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان33340835
سنندجهنرهای زيبای دخترانخانم شامیخيبان پاسداران - خيابان توحید - میيدان دانشجو - مجتمع هنری - روبه روی در دوم دانشگاه آزاد اسلامی33285070
شهرضاهنرهای تجسمی پسرانآقای جعفری ميدان پيروزی - خيابان حکيم فرزانه - روبروی کلنیک کسائی33234528
شيرازهنرهای تجسمی و موسیقی پسرانآقای سليمانیچهارراه حافظيه - جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 66243896
قمهنرهای زيبای پسرانآقای رضوی حائریدور شهر - جنب دانشگاه علوم قرآنی __
کرجهنرهای تجسمی و موسيقی پسرانآقای باقریعظيميه - ميدان استقلال - اول بلوار اقاقيا22506908
کرمانهنرهای تجسمی پسرانآقای هاشمی نژادابتدای خواجوی کرمانی - ابتدای بلوار 22 بهمن - سمت راست22261045
کرمانشاههنرهای تجسمی دخترانخانم هژيربلوار طاق بستان - جنب کتابخانه علامه طباطبایی - پشت فروشگاه رفاه 44297888
12