تقویم تاریخ
درگذشت بابک بیات (علی حسین بیات مطلق) (1385-1325) ...
عضـویت در خبـرنامه
نـام :
رایانامه :
نظـر سنجـی
شما مخاطب کدام بخش موسیقایی سایت هستیدآمـار بـازدید کننـدگان
بازدیدهای امروز : 112
بازدیدهای دیروز : 275
کل بـازدیـدها: 1844385
پژمان پارسایی

مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی

- تنظیم برنامه زمان بندی، برای تولید و تامین موسیقی و سرود تعهد شده و ارائه آن به «اداره کل تولید و تامین » و نظارت بر تحقق برنامه مزبور.
- تعیین سهم انواع موسیقی و میزان تکرار آنها در شبکه های رادیویی و تلویزیونی با توجه به ماموریت ها و هویت شبکه ها مطابق با طرح های رسیده براساس برنامه ریزی ژانرهای موسیقی که توسط اطلاعات وبرنامه ریزی پیشنهاد و به تایید رئیس رسیده .
- تهیه و پیشنهاد برنامه ریزی کلان در مرکز موسیقی و سرود و ارسال به مرکز طرح و برنامه برای تصویب.
- تهیه برنامه های اجرایی به منظور اجرای سیاستهای حوزه سازمان در حوزه موسیقی.
- تهیه و پیشنهاد ضوابط استاندارد، نرخها و الگوهای مورد نیاز و نظارت بر اعمال آنها توسط واحدهای مختلف مرکز و ارائه به مرکز طرح و برنامه ریزی برای تصویب.
- برنامه ریزی و ایجاد ساز و کارهای مناسب و مطلوب برای سهولت بخشیدن به فعالیت های حوزه موسیقی.
- برنامه ریزی و ارزیابی نحوه تخصیص، توزیع و بکارگیری منابع اعم از نیروی انسانی، مواد و تجهیزات برای انجام امور تولید و تامین و سایر فعالیت های مرکز.
- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه مرکز براساس سیاستهای ابلاغ شده سازمان از طریق جمع آوری برنامه های پیشنهادی واحدهای تابعه.
- تجزیه و تحلیل سیستم های موجود و استقرار سیستم های اطلاعاتی متناسب با نیازهای مرکز در چارچوب استانداردها، ضوابط و دستورالعمل های معاونت برنامه ریزی و نظارت.
- بررسی و بهسازی روشهای انجام کار و طراحی و استقرار مناسب ترین آنها برای انجام فعالیتها و بکارگیری منابع(نیروی انسانی،تجهیزات و ...) و تولید موسیقی وسرود در مرکز.
- بررسی و پیشنهاد مواد اولیه مصرفی و تجهیزات مورد نیاز مرکز براساس تعهدات مصوب و استانداردهای موجود.
- ایجاد بانک های اطلاعاتی در زمینه پژوهشگران، محققان، تولیدکنندگان و هنرمندان عرصه موسیقی و سرود در داخل و خارج از سازمان.
- ایجاد و راه اندازی سایت اینترنتی مرکز موسیقی و سرود به منظور اطلاع رسانی و در دسترس قرار دادن آثار موسیقی وسرود سازمان برای علاقه مندان داخل و خارج از کشور.
- بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی، مشاغل، شرح وظایف و پیشنهاد اصلاح ساختار مرکز و همکاری در این زمینه با معاونت برنامه ریزی و نظارت و دفتر تشکیلات و سیستم ها.
- نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها، استانداردها و نرخ های مصوب در مرکز .
- دریافت گزارشهای ادواری و موردی واحدهای تابعه مرکز به منظور طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات عملکرد مرکز و ارسال به مبادی ذیربط.
- بررسی و تشخیص نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای مرکز.
- دبیر شورای برآورد ساخت موسیقی و سرود در حوزه تامین.
- دبیر شورای قیمت گذاری آثار تولیدی مرکز از جمله موسیقی و نماهنگ.
- پیگیری بر حسن انجام عملکرد تولید و تامین موسیقی بر مبنای برآورد مصوب.
- مراقبت در حفظ توازن و تعادل طرح های مصوب مرکز به لحاظ ژانر و موضوع
- خرید شعر مركز متناسب با نیاز رسانه برای تقویت تولید آثار موسیقایی .
- تهیه آمار و عملکرد کلیه واحدهای مرکز جهت ارائه به رئیس مرکز.