تقویم تاریخ
درگذشت ابراهیم سرخوش (1360-1290) نوازنده تار
عضـویت در خبـرنامه
نـام :
رایانامه :
نظـر سنجـی
شما مخاطب کدام بخش موسیقایی سایت هستیدآمـار بـازدید کننـدگان
بازدیدهای امروز : 100
بازدیدهای دیروز : 82
کل بـازدیـدها: 1757897
پژمان پارسایی

ابوالحسن خان اقبال آذر

وجوداقبال وجود مكتب تبریز درآوازایران است ورسیدن به قله ای كه این سیمرغ آوازایران برآن نشسته، اگرغیرممكن نباشد، غیرمحتمل است. درارزیابی هنری اقبال، بایستی سه دوره آثاری راكه به فاصله ای بیش ازنیم قرن ضبط كرده گوش داد و عیارهنری هریك را با معیارارزشیابی هنرهمان زمان سنجید. با همه تنوع شیوه و لحن، ازصفحه های دوره سفربا درویش خان وصفحه هایی كه با برادران شهنازی خوانده، تانوارهایی كه با بیكجه خانی پركرده، درست خواندن واصیل ماندن او مشهود است ووجود اقبال بدون این تنوع هنری قابل تصور نیست.