تقویم تاریخ
درگذشت ابراهیم سرخوش (1360-1290) نوازنده تار
عضـویت در خبـرنامه
نـام :
رایانامه :
نظـر سنجـی
شما مخاطب کدام بخش موسیقایی سایت هستیدآمـار بـازدید کننـدگان
بازدیدهای امروز : 165
بازدیدهای دیروز : 82
کل بـازدیـدها: 1757962
پژمان پارسایی

ابراهیم بوذری طالقانی

ابراهیم بوذری طالقانی خوشنویس وادیب وخواننده بزرگ تعزیه وازكارشناسان ردیف های آوازی، نزد اقبال السلطان آواز را آموخته بود. كتاب او به نام «تعزیه درایران ودومجلس آن» درانجمن موسیقی ایران، با مقدمه وشرح سیدعلیرضا میرعلی نقی دردست انتشاراست