تقویم تاریخ
تولد اسدا... حجازی ( - 1320) نوازنده تار
عضـویت در خبـرنامه
نـام :
رایانامه :
نظـر سنجـی
شما مخاطب کدام بخش موسیقایی سایت هستیدآمـار بـازدید کننـدگان
بازدیدهای امروز : 6
بازدیدهای دیروز : 75
کل بـازدیـدها: 1768245
پژمان پارسایی

مهدی بركشلی

استاد وزندگی دانشگاهی خود را درخدمت موسیقی ایران صرف كرد. او نوازندگی ویولون را درمكتب وزیری وصبا مهدی بركشلی نخستین موسیقی شناس ایرانی بود كه به چندرشته ازدانش آراستگی داشت آموخت ودراركسترانجمن موسیقی ملی عضویت پیدا كرد وآثاری نیزساخت. عمده آثاراو درتئوری موسیقی ایرانی وپرده های سازنده ونظام فواصل آن است. ازآثاراومی توان به گام ها ودستگاههای موسیقی ایران، موسیقی فارابی، اندیشه های علمی فارابی درزمینه موسیقی، موسیقی دوره ساسانی وتعداد زیادی مقاله به زبان های فارسی وانگلیسی وفرانسوی رامی توان نام برد.تعدادی ازآ‌ثاراو هنوز منتشرنشده اند. بركشلی دانشمندی شناخته شده درجهان آكوستیك بود كه فرصت نیافت حیات علمی پربار خود راآن طوركه می خواست به انجام رساند.